6-28 All-Star Tournament in Ironton - Southernohiosportsphotos