2-16-13 Fairland @ Chesapeake - Southernohiosportsphotos