1-24-13 New Boston @ Symmes Valley - Southernohiosportsphotos