Fairland vs Ironton 1-2-10 - Southernohiosportsphotos