2-11 Ironton vs Jackson - Southernohiosportsphotos