8-27-11 Welston @ Jackson - Southernohiosportsphotos