10-7 Ironton vs Jackson - Southernohiosportsphotos