10-7-11 Jackson @ Ironton - Southernohiosportsphotos