3-7-14 Fairland vs Southeastern - Southernohiosportsphotos