2-8-14 Oak Hill @ Ironton - Southernohiosportsphotos