12-5-13 White Oak @ St Joe - Southernohiosportsphotos