12-2-13 Fairland @ Ironton - Southernohiosportsphotos