9-27-16 South Point @ Ironton - Southernohiosportsphotos