4-6-16 Gallipolis @ Fairland - Southernohiosportsphotos