6-17-16 Minford vs Ironton 7-8 All-Stars - Southernohiosportsphotos