9-9-16 Ironton @ Fairland - Southernohiosportsphotos