12-7-15 Fairland @ Ironton - Southernohiosportsphotos