1-26-16 Gallipolis @ Ironton - Southernohiosportsphotos