9-8-15 South Point @ Ironton - Southernohiosportsphotos