4-1-15 South Point @ Ironton - Southernohiosportsphotos