3-31-15 Gallipolis @ Fairland - Southernohiosportsphotos