7-7-15 South Point @ Ironton Senior League - Southernohiosportsphotos