9-22-14 Symmes Valley @ Chesapeake - Southernohiosportsphotos