4-29-14 Gallipolis @ Ironton - Southernohiosportsphotos