7-10-14 Ironton 7-8 Pitching Machine Tournament - Southernohiosportsphotos