9-19-14 Ashland @ Ironton - Southernohiosportsphotos