7-19-14 Southern Ohio Spartains @ Ky. Warriors - Southernohiosportsphotos