11-8-14 Martins Ferry @ Ironton - Southernohiosportsphotos