1-23-15 Fairland @ Ironton - Southernohiosportsphotos