1-14-15 New Boston @ St Joe - Southernohiosportsphotos