8-3-13 Kentucky Warriors @ Southern Ohio Spartins - Southernohiosportsphotos