10-25-13 Oak Hill @ Ironton - Southernohiosportsphotos