10-11 Chesapeake vs Fairland - Southernohiosportsphotos