11-18-13 Ironton Media Day - Southernohiosportsphotos