5-12-12 Minford @ Ironton - Southernohiosportsphotos