9-14-12 Ashland @ Ironton - Southernohiosportsphotos