9-6-11 Jackson @ Ironton - Southernohiosportsphotos