8-30-11 Ashland @ Ironton - Southernohiosportsphotos