11-29-11 Ironton Mrdia Day - Southernohiosportsphotos