2-4-12 Mingo Central vs Chesapeake - Southernohiosportsphotos